Organisatie

Amsterdam Marshals
Amsterdam Marshals is een jong en ambitieus gedreven sportvereniging gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Tot en met 2016 heeft de vereniging zich gericht op het opleiden van honkbaltalent tussen 6-14 jaar. Amsterdam Marshals is tot dan actief geweest in de Nederlandse competitie van de Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond (KNBSB).

Amsterdam Marshals is actief in Amsterdam Zuidoost waar jongeren gemiddeld minder vaak bewegen en minder vaak lid zijn van een sportvereniging dan jongeren uit de rest van Amsterdam. Driekwart van de jongeren besteedt de vrije tijd veel vaker aan internet, social media, gaming of tv kijken dan de rest van Amsterdam. Om jongeren te stimuleren meer in beweging te komen is het van belang dat het aanbod aan activiteiten aansluit op hun belevingswereld.

Sport en bewegen
In 2017 besluit Amsterdam Marshals dan ook het roer volledig om te gooien. De vereniging verbreedt het aanbod aan sportactiviteiten van honkbal variërend naar flag football, basketbal, voetbal, streetdance en atletiek. De nadruk ligt op sport en bewegen in ruime zin. Op wijkniveau organiseert Amsterdam Marshals competities in de vorm van een eigen Minor League; een laagdrempelige manier om in het kader van buurtsportvereniging sport en beweging dichter bij de wijk en de jeugd te brengen. Onder de vlag ‘Club Marshals’ draagt elke wijk een eigen naam en logo.